Serwis Hydrantów

Serwis Hydrantów w Bydgoszczy

Pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych – Sklep i Hurtownia BHP Bydgoszcz.

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych DN25, DN33, DN52 oraz hydrantów zewnętrznych DN100, DN80 naziemnych oraz podziemnych.

Pomiarów dokonujemy za pomocą legalizowanych i certyfikowanych urządzeń mierniczych HYDRO-TEST firmy KRESAF oraz elektronicznych manometrów firmy HATEST.

Każdy pomiar zakończony jest wykonaniem stosownego protokołu zawierającego:

1. Informacje na temat zasilania instalacji hydrantowej;
2. Numerację oraz lokalizację hydrantów;
3. Parametry hydrauliczne poszczególnych hydrantów (ciśnienie statyczne, ciśnienie dynamiczne, wydajność);
4. Wnioski, uwagi oraz zalecenia mające na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości;

Posiadamy stosowne certyfikaty autoryzacyjne uprawniające do wykonywania w/w czynności.

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych i pożarniczych. Próby ciśnieniowe wykonujemy na miejscu u klienta. W razie potrzeby dysponujemy wężami zastępczymi.

Wykonujemy również usługi zakuwania węży w razie wykrycia uszkodzenia, nieszczelności.

Powrót